CATÀLEG

PAÍS I ESTAT: LA QÜESTIÓ VALENCIANA

Codi: UN00134

Autor: CUCÓ I GINER, ALFONS

Col·lecció: UNITAT

Pàgines: 336

Dimensions: 12.5x18.5 cm

Data de publicació: 10/12/1998

ISBN: 978-84-7502-243-7


Preu: 16,5 €

«Crec que cal, amb la major urgència, fer possible -reobrir és, potser, el mot- una reflexió profunda sobre la nostra identitat col·lectiva, tan complexa, i sobre les expectatives que se li obren al poble valencià en aquest decisiu tombant de segle. Això implica una reflexió honesta i rigorosa que hauria de ser simultània a un nou intent de diàleg, del qual solament fos exclòs aquell que prèviament s'hagués autoeliminat per obstinació, per incapacitat o per sectarisme.
Tinc la convicció que el fanatisme i la irracionalitat poden i han de ser aïllats de la gran majoria del nostre poble. És evident que la plena consolidació de la democràcia i de l'autonomia poden ajudar decisivament a l'eradicació d'aquestes plagues. Però també em sembla evident que, al mateix temps, caldrà generar, des d'àmbits ben diversos, idees que contribuïsquen a explicar -i a explicar-nos- què i qui som els valencians com a col·lectivitat, on som al món actual i cap a on voldríem dirigir els nostres passos quan falten menys de tres lustres per arribar al segle XXI.»

Twitter Facebook YouTube RSS XIP
Edicions Tres i Quatre, Sant Ferran, 12. 3er pis. 46001 València · 680 437 157 · tresiquatre@tresiquatre.cat