CATÀLEG

OCTUBRE-DESEMBRE 2013. ESCOLA D'ESCRIPTURA. CURS: INICIACIÓ A LA NARRATIVA. Toni Espí i Tomàs Llopis

Codi: EE0001

Autors: LLOPIS, TOMÀS; ESPÍ, ANTONI

Col·lecció: ESCOLA D'ESCRIPTURA

Dimensions: 15x15 cm

Data de publicació: 18/09/2013


Sense stock temporalment
(contacta amb 3i4)

L’objectiu d’aquest curs és facilitar les eines essencials per a la producció d’un relat curt o d’una novel·la i alliberar els calaixos plens de projectes narratius inacabats. Amb les sessions que més avall detallem, tractarem de presentar de manera pràctica, a partir de textos model que analitzarem i comentarem, les tècniques i els processos més usuals del narrador.

A grans trets, cada sessió constarà d’una breu exposició teòrica, d’un treball d’anàlisi i de comentari i d’unes pràctiques d’aplicació al projecte que els assistents vulguen dur endavant.

PROPOSTA DE PROGRAMA

 

1a sessió: L’acte de llegir i l’acte d’escriure. Història i discurs. Unitats narratives.

2a  sessió: La trama: lineal i discontínua.

3a sessió: Els personatges. Atributs dels personatges. Personatge i ambient: la transformació dels personatges.

4a sessió: L’espai. Funcions de l’espai.

5a sessió: El temps. Temps intern o textual. Reducció temporal.

6a sessió: El temps del discurs. Temps de l’enunciació i de la història. El ritme narratiu.

7a sessió: El punt de vista narratiu. Narració i focalització.

8a sessió: Els modes del discurs. Narració, descripció i diàleg.

9a sessió: L’enunciat. Nivells semàntic i fònic.

10a sessió: Recapitulació. 

 

Twitter Facebook YouTube RSS XIP
Edicions Tres i Quatre, Sant Ferran, 12. 3er pis. 46001 València · 680 437 157 · tresiquatre@tresiquatre.cat